Net als velen,  werken wij ons privacybeleid bij om voor 25 mei aan de nieuwe regels van de Europese Unie / General Data Protection Regulation te voldoen, of in goed Nederlands de AVG.

De missie van Gaviota is om ondernemende bedrijven op een smart en simpel manier te ondersteunen via de human resources processen, en het beschermen van privacy is vanaf dag één cruciaal geweest voor ons.

We hebben er altijd voor gezorgd dat de data van onze klanten goed beschermd waren. Nooit hebben we persoonlijke informatie verkocht of ongevraagd gedeeld met derden.

Delen doen wij niet anders dan via de netwerk site Linkedin of Twitter waarbij een ieder zelf toestemming heeft gegeven voor het gedeeld worden van informatie. Of bij een van de gepubliceerde artikelen op onze site waarbij we ons met plezier houden aan het goede gebruik van zorgvuldige bronvermelding

Vandaag hebben we dan toch ook maar ons eigen privacybeleid beschreven. Ons beschreven beleid gaat per direct in. Als je na vandaag gebruik blijft maken van onze diensten, dan houdt dit in dat je akkoord gaat met het beleid.

  1. Gaviota geeft weer wat zij met persoonlijke gegevens doet van haar klanten, potentiële klanten en netwerk contacte
  2. Voor zoverbij het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van de dienstverlening persoonsgegevens van een wederpartij worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt, overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming.
  3. Wij verwijzen voor verdere informatie naar de Privacyverklaring privacyverklaring Gaviota 20 mei 2018
  4. In aanvulling op het voorgaande lid 2 merken wij nog op dat er passende technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de van een wederpartij verwerkte persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de huidige stand van de techniek en de aard van de verwerking en de aard van de werkzaamheden.

Indien er vragen zijn dan horen wij dit graag op de bij jullie bekende contact gegevens.