Een bedrijf dat net een zelfstandige doorstart maakte wilde met een nieuwe naam ook die naam ‘laden’ en er kernwaarden aan verbinden. Dat is iets wat niet alleen voor medewerkers maar net zo veel voor klanten ‘moet’ kloppen.

Hoe doe je dat? Overigens is dit gezien bovenstaande ook een marketing communicatie onderwerp. Samenwerken dus :)!

Men neme TIJD

Allereerst is het wijs om tijd in te ruimen om te beginnen met dit proces. Er gaan verschillende rondes komen, immers betrokkenheid is key. Bovenal is het een creatief en intuïtief proces en daarbij is een leeg hoofd en positieve attitude super belangrijk.

Men organiseert bijeenkomsten

Top down of bottum up? Of je maakt een task force en nodigt al meteen 5 tot 7 spelers uit die daaraan mee willen werken of je begint met het management team.

Een soort Brown-paper setting kan hierbij goed helpen; zorg voor papier aan de wanden, neem stickers en viltstiften mee. Iedereen mag zijn eigen waarden aangeven; iedereen is hierin gelijk en heeft gelijk: het is de beleving van die persoon van de organisatie.

  •  Stel de vraag: wat is echt belangrijk voor jou als werknemer/leider/ondernemer binnen jullie organisatie? Oei…In deze situatie kan het zijn dat je merkt dat de kernwaarden die je kiest voor jouw organisatie wel of niet overeen komen met de kernwaarden die jij zelf als mens hebt. Laat maar even voor nu, komt later wel…
  • Brownpaper = brainstorm: noteer wat in je opkomt. Een lijst met allerlei kernwaarden helpt, het is geen voorzeggen want men komt toch wel tot het moment van zelf bepalen of het woord het woord is.

 

  • Maak een Top 10 van jouw kernwaarden voor de organisatie.

Men betrekt de organisatie – eerste stap naar gedragenheid

Dan is het zaak om aan alle interne stakeholders: werknemers, leidinggevenden en bestuur, te vragen of en zo ja welke kernwaarden zichtbaar zijn op de werkvloer. Het gaat hier dus om het onderzoek naar draagvlak voor de kernwaarden. Via een digitale vragenlijst geven deze stakeholders hun visie op de kernwaarden. .

Men neme de Klant

Zijn de kernwaarden ook zichtbaar voor klanten, cliënten of externe stakeholders? Betrek ze erbij!

EN dan…het inbedden……

Dan komt toch echt een HR proces om de hoek: waar beter dan ze te verwerken in de performance review cycle, in de jobdescriptions….